ΕΠΕΙΓΟΝ – ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΑΕΚ ΚΟΝΙΤΣΑΣ– ΕΩΣ 31/05/2024

Παρακαλούμε όλους τους εκπαιδευτές του εξαμήνου κατάρτισης 2024Α, της ΣΑΕΚ Κόνιτσας, για την εμπρόθεσμη υποβολή (έως 31-5-2024) προς τη διεύθυνση της ΣΑΕΚ Κόνιτσας της έκθεσης αυτοαξιολόγησής τους, σύμφωνα με τις οδηγίες που τους έχουν αποσταλεί στα προσωπικά τους email.

Με εκτίμηση,

η Διεύθυνση της ΣΑΕΚ Κόνιτσας