Οι Επιτυχόντες Παράλληλου Μηχανογραφικού της ειδικότητας :

1. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΕΡΧΟΝΤΑΙ για εγγραφή καταρχήν στην Γραμματεία του Δ.ΙΕΚ ΚΟΝΙΤΣΑΣ (Συστεγάζεται με το 1ο ΕΠΑΛ ΚΟΝΙΤΣΑΣ) από την Πέμπτη 2/9/2021 έως και την Παρασκευή 10/9/2021 μόνον οι Επιτυχόντες Παράλληλου Μηχανογραφικού.
Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους αυτοπροσώπως, όπως αναγράφεται στην πρόσκληση.
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα που οφείλουν να προσκομίσουν και εμπροθέσμως είναι

Περί ημερομηνιών και διαδικασιών Αιτήσεων Εγγραφών Υποψηφίων Καταρτιζομένων Σεπτεμβρίου, θα ενημερωθείτε με νέα ανακοίνωση κατόπιν της δημοσίευσης της προκήρυξης.

Ανακοινώσεις περί του νέου σχολικού έτους 2021-2022 https://www.minedu.gov.gr/news/49730-11-08-21-anakoinoseis-gia-to-neo-sxoliko-kai-akadimaiko-etos-2021-2022

https://michanografiko-diek.it.minedu.gov.gr/

ΕΚΔΟΣΗ Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΒΕΚ)

      Η ΒΕΚ, η οποία είναι απαραίτητη για τη συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης που  

      διενεργεί ο ΕΟΠΠΕΠ, εκδίδεται  από το Δ.ΙΕΚ.

Ο καταρτιζόμενος αποφοιτά, εφόσον και σωρευτικώς :
  • Δεν υποχρεούται σε επαναπαρακολούθηση μαθήματος.
  • Η τελική βαθμολογία του σε κάθε μάθημα είναι τουλάχιστον πέντε(5).
  • Έχει συμπληρώσει τις προβλεπόμενες ώρες κατάρτισης.
  • Έχει ολοκληρωθεί η υποχρεωτική πρακτική άσκηση (ή έχει χορηγηθεί ολική απαλλαγή)

      Ο  καταρτιζόμενος/η για την έκδοσή της οφείλει να προσκομίσει:

          1.  Το Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο.

          2.  Την ΒΕΒΑΙΩΣΗ   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ  της Πρακτικής Άσκησης

          3.  2 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ