Β’ φάση    28-9-2021

Aπό σήμερα 28-9-2021 μέχρι και την Παρασκευή 1-10-2021 θα γίνονται οι εγγραφές των επιτυχόντων της Β’ φάσης(όχι προηγούμενων φάσεων).

υπό προσέλευση μέχρι και την Παρασκευή 01-10-2021 στη Γραμματεία του Δ.ΙΕΚ με την οριστική εκτύπωση της αίτησης τους  και τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1. Απολυτήριο Λυκείου, ΕΠΑ.Λ.

2. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.

3. Βεβαίωση ΑΜΚΑ.

4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

5. Δικαιολογητικά Κοινωνικών Κριτηρίων (για όσους τα δήλωσαν στην ηλεκτρονική τους αίτηση – πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, ΑΜΕΑ, Μονογονεϊκή οικογένεια κλπ) και Δικαιολογητικά Ενσήμων (επίσης για όσους τα δήλωσαν).

Ειδικά για εξαιρετικές περιπτώσεις που αποδεικνύονται και προκύπτει αδυναμίας μετάβασης εντός του ανωτέρω χρρονοδιαγράμματος  στο ΔΙ.ΕΚ ΚΟΝΙΤΣΑΣ δύνασθε να στείλετε με email με επισυναπτόμενη και την υπεύθυνη δήλωση  (μέχρι και την Παρασκευή 01-10-2021 και ώρα 14:00)

ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Όσοι από τους υποψήφιους σπουδαστές δεν πρόλαβαν να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής στο Δ.ΙΕΚ ΚΟΝΙΤΣΑΣ, μπορούν να υποβάλλουν την εκπρόθεσμη αίτηση που σας επισυνάπτουμε (με email στο:  mail@iek-konits.ioa.sch.gr ) μαζί με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην αίτηση, δηλώνοντας με σειρά προτίμησης τις Ειδικότητες που επιθυμούν να παρακολουθήσουν. Οι αιτήσεις αυτές θα εξεταστούν από τη Διοίκηση του Δ.ΙΕΚ και θα γίνονται δεκτές μέχρι τη συμπλήρωση του ανώτερου αριθμού σπουδαστών για κάθε Τμήμα/Ειδικότητα.

Η  διοικητική επαλήθευση των δικαιολογητικών των αιτήσεων του ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Δ.ΙΕΚ ολοκληρώθηκε.

Υποβολή αιτημάτων  επανεξέτασηςαποκλειστικά επί συγκεκριμένου/ων πεδίου/ων, έως την Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 16:00.

Αίτημα επανεξέτασης επί του συνόλου των πεδίων της αίτησης δεν εξετάζεται.

Η υποβολή αιτήματος επανεξέτασης θα γίνεται στο πεδίο “Ένσταση” εντός  της ατομικής καρτέλας μητρώου του κάθε μέλους, στην ψηφιακή πλατφόρμα του Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης των Δ.ΙΕΚ.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΕΚ ΝΕΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ

Η προθεσμία εγγραφής στα Δημόσια Ι.Ε.Κ του Υ.ΠΑΙ.Θ. παρατείνεται μέχρι και Πέμπτη 23/09/2021.

Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ενημερώνει ότι η διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στις εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης των αποφοίτων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) παρατείνεται έως την Παρασκευή, 24-09-2021.

Τελευταία ημέρα κατάθεσης εξέταστρων μέσω της εφαρμογής e-Πληρωμές ορίζεται η Πέμπτη 23-09-2021.

Η παράταση προθεσμίας ΑΦΟΡΑ ΚΑΙ τους κατόχους BEK ΣΥΝΟΔΟΥ ΒΟΥΝΟΥ, του Προγράμματος Σπουδών, του ν.4186/13

Ενημερωτικό 21-9-2021

KATATAΞΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΙΕΚ

ΛΑΒΕΤΕ ΓΝΩΣΗ

στο

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Επανεγγραφές καταρτιζόμενων προηγούμενων εξαμήνων
που συνεχίζουν τη φοίτηση σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο των Δ.ΙΕΚ επιτυχώς και κανονικά

προωθείτε συμπληρωμένη την αίτηση αποκλειστικά στο email του Δ.ΙΕΚ από 20 – 30/9/2021

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα επιλογής Α’ φάσης υποψηφίων στα Δημόσια ΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

Για να δείτε το αποτέλεσμα της αίτησής σας, θα πρέπει να κάνετε Είσοδο στο σύστημα   
  https://diek.it.minedu.gov.gr
χρησιμοποιώντας το  email και συνθηματικό που ήδη έχετε. Από εκεί μπορείτε να εκτυπώσετε την αίτησή σας, η οποία φέρει αριθμό πρωτοκόλλου, καθώς και τα μόρια ανά προτίμηση.

 

 (Αν δεν θυμάστε το συνθηματικό σας, μπορείτε να ζητήσετε
Επαναφορά συνθηματικού στο
     

https://diek.it.minedu.gov.gr/index.php/basic/reset

 

Αποκλειστική Προθεσμία Εγγραφής
των επιτυχόντων
από την Πέμπτη 16-09-2021
έως και την Τετάρτη 22-09-2021

Ενημερωθείτε από τα επισυναπτόμενα αρχεία για τις Οδηγίες Εγγραφής  και τις Βάσεις Εισαγωγής.
ΒΑΣΕΙΣ Α ΦΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ[ ]53 Kb
ΒΑΣΕΙΣ Α ΦΑΣΗΣ[ ]118 Kb
ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΔΙΕΚ 2021.pdf[ ]621 Kb

ενημερωθείτε και προς εφαρμογή του κάτωθι επισυναπτόμενου ΦΕΚ 4187/10-9-2021 για τη λειτουργία των εκπαιδευτικών δομών και ειδικότερα το ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄, το οποίο αφορά στη λειτουργία των εκπαιδευτικών δομών της ΓΓΕΕΚΔΒΜ&Ν.

Έναρξη υποβολής αιτήσεων επιλογής καταρτιζόμενων στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δημόσια ΙΕΚ) αρμοδιότητας του Υ.ΠΑΙ.Θ. προσοχή έως την Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου 2021

https://diek.it.minedu.gov.gr/

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ& ΝΕΟΛΑΙΑΣ

 Βασική προτεραιότητα της εκπαιδευτικής πολιτικής αποτελεί η Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση από δεύτερη επιλογή ή λύση ανάγκης για λίγους να γίνει συνειδητή επιλογή και εργαλείο απασχόλησης για πολλούς.

Η Επαγγελματική Κατάρτιση είναι καίριας σημασίας για την αύξηση της παραγωγικότητας, την οικονομική μεγέθυνση και την ταυτόχρονη μείωση του ποσοστού ανεργίας, κυρίως των νέων.

Στο πλαίσιο αυτό, η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας, ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων επιλογής καταρτιζόμενων στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δημόσια ΙΕΚ) της χώρας για το έτος κατάρτισης 2021-2022, από την


Πέμπτη 2 Σεπτεμβρίου 2021, ώρα 15:00 μέχρι την
Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου 2021, ώρα 23:59
.

Οδηγίες για την υποβολή της αίτησης θα υπάρχουν στην αρχική σελίδα της εφαρμογής.

Καλούμε τους αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση επιλογής στα Δημόσια Ι.Ε.Κ., με βάση την ειδικότητα η οποία ανταποκρίνεται στις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά τους, ανάμεσα από ένα πλήθος ειδικοτήτων που προσφέρονται στα Δημόσια Ι.Ε.Κ., με υψηλής ποιότητας προγράμματα σπουδών στον σύνδεσμο:

 https://diek.it.minedu.gov.gr

ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ / WEB DESIGNER – DEVELOPER / VIDEO GAMES)

Περισσότερες πληροφορίες για τις ειδικότητες των Δημοσίων Ι.Ε.Κ. εξαμήνου 2021Β μπορείτε να αναζητήσετε στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://www.gsae.edu.gr/el/toppress/1695-eidikothtes-iek-2021b

Παρακαλούμε ενημερωθείτε από το επισυναπτόμενο αρχείο.(Ενημέρωση περί μέτρων προστασίας δημόσιας υγείας)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Γενική Γραμματεία Επαγγελματικης Εκπαίδευσης,

Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας

ΟΔΗΓΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΛΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι βάσει του ΦΕΚ 254/τ.Α/21-12-2020, η Πρακτική Άσκηση θα πρέπει να ολοκληρώνεται το αργότερο μέσα σε δύο (2) χρόνια από τη λήξη του Δ’ εξαμήνου φοίτησης.

Όσοι καταρτιζόμενοι (και παλαιότερων ετών) δεν έχουν πραγματοποιήσει την Πρακτική τους έως την έναρξη ισχύος του Ν. 4763/20 του παρόντος ΦΕΚ, δηλαδή έως τον Δεκέμβριο του 2020, υποχρεούνται να ολοκληρώσουν την Πρακτική τους Άσκηση έως το τέλος του 2022 (άρθρο 27).