Επισημαίνεται εκ νέου ότι οι εκπαιδευτές των ΔΙΕΚ

θα υπογράψουν τις συμβάσεις τους με την άρση του μέτρου αναστολής λειτουργίας των εκπαιδευτικών δομών, όταν δηλαδή επαναλειτουργήσουν τα Δημόσια ΙΕΚ.

Εκ της Διευθύνσεως,

Το Δ.ΙΕΚ Κόνιτσας θα παραμείνει κλειστό έως τις 10.05.2020

Παράταση ισχύος της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ. 20021/21.3.2020 (Β΄ 956) έως και τις 10.5.2020.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΕΣ ΕΥΧΕΣ, ΥΓΕΙΑΣ ,ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΦΩΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΑΣΗΣ

ΣΗΜΑΙΝΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

2.04.2020

Επισημαίνεται εκ νέου ότι οι εκπαιδευτές των Δ. ΙΕΚ

θα υπογράψουν τις συμβάσεις τους με την άρση του μέτρου αναστολής λειτουργίας των εκπαιδευτικών δομών, όταν δηλαδή επαναλειτουργήσουν τα Δημόσια ΙΕΚ.
 

Από τη Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης

Δ.ΙΕΚ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

Ενημερωτικό δελτίο

άπαντα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας του Δ.ΙΕΚ Κόνιτσας

ανοίγουν εκπαιδευτικό λογαριασμό στην ηλεκτρονική πλατφόρμα e-me iekkonits προκειμένου να ενσωματωθούν στις ενεργές κυψέλες των ειδικοτήτων και να συνδεθούν άμεσα

  • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 1iek-kon-a2020-edu
  • ΣΥΝΟΔΟΣ ΒΟΥΝΟΥ 1iek-kon-b2020-edu
  • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ 1iek-kon-c2020-edu