Ενημερωτικό σημείωμα – αναδημοσίευση- επιλογής κατανομής στρατεύσιμου προσωπικού

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΩΝ 2003 ΛΑΒΕΤΕ ΓΝΩΣΗ