20.03.2023 ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Ι.Ε.Κ.-Ε.Σ.Κ.

Νέοι υποψήφιοι εκπαιδευτές έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση ένταξης στο Μητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ. και Ε.Σ.Κ. της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.

Επίσης, τα ήδη ενταγμένα μέλη στο Μητρώο έχουν τη δυνατότητα να επικαιροποιήσουν την αίτησή τους και να προσθέσουν νέα δικαιολογητικά.

Η είσοδος στη ψηφιακή πλατφόρμα του ΜΗΤΡΩΟΥ θα γίνεται πλέον με χρήση προσωπικών κωδικών taxisnet.

Οι ενότητες Α1 και Α2 θα μπορούν να διορθωθούν ΕΚΤΟΣ από τα πεδία: ΕΠΩΝΥΜΟ, ΟΝΟΜΑ, ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΑΙ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ τα οποία επιβεβαιώνονται αυτόματα από την ΑΑΔΕ.  

Έναρξη λειτουργίας του Μητρώου:

Δευτέρα 20 Μαρτίου 2023, ώρα 13:00

Λήξη λειτουργίας του Μητρώου:

Τρίτη 2 Μαΐου 2023, ώρα 12:00.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Μετά την συμπλήρωση ή επικαιροποίηση της αίτησης θα πρέπει πάντα να οριστικοποιείτε την αίτησή σας.

Μετά την παραπάνω ημερομηνία λήξης της λειτουργίας του ΜΗΤΡΩΟΥ θα εκκινήσει διοικητικός έλεγχος των αιτήσεων του Μητρώου.  

Μετά τη λήξη του διοικητικού ελέγχου θα εκδοθούν σχετικές ανακοινώσεις για τις προθεσμίες υποβολής αιτημάτων επανεξέτασης πεδίων της αίτησης.

Ειδικά προγράμματα διεξαγωγής πρακτικής άσκησης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας (ΙΕΚ)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας

καλεί

για τις περιφέρειες Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων και Στερεάς Ελλάδας

  • εκπαιδευόμενους ΙΕΚ, που έχουν ολοκληρώσει το θεωρητικό μέρος των σπουδών τους έως τον 8/2020 και δεν έχουν πραγματοποιήσει 6μηνη πρακτική άσκηση,
  • επιχειρήσεις ως παρόχους θέσεων πρακτικής άσκησης,

να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο έργο «Ειδικά προγράμματα διεξαγωγής πρακτικής άσκησης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας (ΙΕΚ)».

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ 2014 -2020 και αφορά συνολικά και σε επίπεδο ελληνικής επικράτειας στην υλοποίηση των παρακάτω δράσεων από σύμπραξη φορέων (ΙΝΕ ΓΣΕΕ – συντονιστής, ΕΟΠΠΕΠ, ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ, ΚΑΕΛΕ ΕΣΕΕ):

  • παροχή βεβαίωσης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης 25 ωρών σε οριζόντιες επαγγελματικές και κοινωνικές δεξιότητες (εξ αποστάσεως ασύγχρονη εκπαίδευση/αποτελεί προαπαιτούμενο για την υλοποίηση πρακτικής άσκησης),
  • δωρεάν συμβουλευτική υποστήριξη εκπαιδευόμενων ΙΕΚ από μέντορες,
  • τοποθέτηση εκπαιδευόμενων ΙΕΚ σε θέσεις πρακτικής άσκησης διάρκειας 960 ωρών (6 μήνες)  με χορήγηση αποζημίωσης 3,185€/ώρα πρακτικής.

Σύνολο αποζημίωσης εκπαιδευόμενων ΙΕΚ 3,185 * 960 ώρες = 3.057,60€

Αιτήσεις συμμετοχής στην επίσημη ιστοσελίδα του έργου https://www.e-iekpraktiki.gr/

Αναλυτική πληροφόρηση απευθείας στις Δομές του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ σε Λάρισα Ιωάννινα (τηλ. 2410 579876, 26510 44727).