Σχετικώς με την επαναλειτουργία του Δ.ΙΕΚ ΚΟΝΙΤΣΑΣ από Δευτέρα, 18 Μαΐου 2020
……………………………..
Ισχύει και εδώ ο περιορισμός των 15 ατόμων ανά τμήμα, με 1,5 μ. ενδιάμεση απόσταση.
Προβλέπεται η εξ αποστάσεως συμμετοχή καταρτιζομένων με Υ.Δ. και εφόσον εμπίπτουν στις εκ του νομοθετικού πλαισίου αναφορές και επισημάνσεις.
Ανάλογα με την ειδικότητα και τη δυνατότητα διεξαγωγής εργαστηριακών μαθημάτων, η λήξη του έτους κατάρτισης θα είναι η 30η Ιουνίου ή 30η Σεπτεμβρίου.

Θέμα: «Επανέναρξη λειτουργίας Ι.Ε.Κ.» H Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης ανταποκρινόμενη στις εξελίξεις, στη σταδιακή άρση των μέτρων περιορισμού και την επανέναρξη της διαδικασίας κατάρτισης στα Ι.Ε.Κ. σας ενημερώνει ότι η επαναλειτουργία των Ι.Ε.Κ. ορίστηκε για τις 18 Μαΐου 2020 σύμφωνα με την αριθμ. Δ1α/ΓΠ.oικ 28237 Κ.Υ.Α. (Β΄ 1699). Με βάση την με αρ. πρωτ. Κ1/54905/13-5-2020 Υ.Α. με θέμα «Τροποποιήσεις διατάξεων της Υ.A. 5954/23-6-2014 (Φ.Ε.Κ. 1807/Β’/2-7-2014) «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)» που εκδόθηκε λόγω των εκτάκτων συνθηκών σύμφωνη γνώμη του υπεύθυνου εκπαιδευτή και του Διευθυντή του Ι.Ε.Κ.

Αναρτήθηκε στις: 29/04/2020

Καταρτιζόμενος/η που ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου και αδυνατεί να παρακολουθήσει δια ζώσης τα μαθήματα να    συμπληρώσει την κάτωθι Υ.Δ.με ατομική του ευθύνη και εννόμως

 και να τη προωθήσει στο mail της Γραμματείας.

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΚ ΝΕΟΥ συμβάσεων

Οι Δημόσιοι Υπάλληλοι θα πρέπει να προσκομίσουν την άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου από την υπηρεσία τους ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΣΎΝΝΟΜΑ επιπροσθέτως να υπογράψουν την υπεύθυνη δήλωση ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ  ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ

Εκτύπωση από το TAXIS NET των προσωπικών στοιχείων: Ονοματεπώνυμο – ΑΦΜ.

Φωτοτυπία Δελτίου Ταυτότητας

Φωτοτυπία 1ης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης με πρώτο δικαιούχο τον Εκπαιδευτή και να αναγράφεται το IBAN του τραπεζικού λογαριασμού (κατά προτίμηση ΕΘΝΙΚΗ τράπεζα),

κλπ.,

ΑΞΙΟΠΟΙΕΊΣΤΕ ΑΜΕΣΑ και ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΤΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ e me 4all

Έναρξη Δ. ΙΕΚ 18.05.2020 προσαρμοστικό πλαίσιο οδηγιών

Έναρξη  κατάρτισης στο Δ.Ι.Ε.Κ. ΚΟΝΙΤΣΑΣ

18 – 5 -2020 λαμβάνοντας υπόψη σύνολη η εκπαιδευτική κοινότητα τις καίριες οδηγίες που θα εφαρμοστούν με ισχύοντα τα κατωτέρω