Οι τελικές εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν από 20 -21 -22 -23 έως και 24 /6/2022 σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα ροής πβ. προγενέστερες ανακοινώσεις και το κανονιστικό πλαίσιο των Δ.ΙΕΚ(οι σπουδαστές/τριες να έχουν μαζί τους έγγραφο ταυτοπροσωπίας και στυλό διαρκείας )

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 2022-2023

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΗΣ ΤΟΥ ΜΑΚΙΓΙΑΖ 


ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΧΝΗ 


ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟY


1. Ο υποψήφιος δεν έχει περιορισμό στο πλήθος επιλογών Ι.Ε.Κ. και ειδικοτήτων που δύναται να επιλέξει κατά τη συμπλήρωση του Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου.2. Ο τρόπος κατάρτισης των πινάκων κατάταξης και τα κριτήρια επιλογής καθορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β ́ 5837/2021) όπως ισχύει. Σε περίπτωση ισοβαθμίας εισάγονται όλοι οι υποψήφιοι που ισοβαθμούν.
3. Οι εγγραφές των επιτυχόντων θα πραγματοποιηθούν κατά το πρώτο δεκαήμερο Σεπτεμβρίου 2022. Λεπτομέρειες για την διαδικασία εγγραφής και οι ημερομηνίες εγγραφών θα ανακοινωθούν από τη Διεύθυνση Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης για τα Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και από τις αντίστοιχες Διευθύνσεις των Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας άλλων Υπουργείων, μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων των εισακτέων στα Α.Ε.Ι. και τα Ι.Ε.Κ.
 • πρόταση ειδικοτήτων 2022-2023
 • ΣΥΝΟΔΟΣ ΒΟΥΝΟΥ 
 •  ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ – ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF) 
 • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
 • ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 
 •  ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΗΣ ΤΟΥ ΜΑΚΙΓΙΑΖ 
 • ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΧΝΗ 
 • ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 
 • ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
 • ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΔΟΣ
 • Το Δ.ΙΕΚ ΚΟΝΙΤΣΑΣ προτίθεται να εκκινήσει τις ανωτέρω ειδικότητες εν όψει του νέου σπουδαστικού έτους(μη παράλληλου μηχανογραφικού ακόμα).Επομένως και σε αναμονή της τελικής και αρμοδίας εγκρίσεως πρότασης,λάβετε γνώση έκαστος /η

«Η Προστασία των Δασών υπό το πρίσμα της Κλιματικής Κρίσης».

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος (Κυριακή 5 Ιουνίου), το ΔΙΕΚ Αγίου Στεφάνου ανέλαβε την πρωτοβουλία σε συνεργασία με το ΔΙΕΚ Άρτας, για την πραγματοποίηση Συνεδρίου με τίτλο: «Η Προστασία των Δασών υπό το πρίσμα της Κλιματικής Κρίσης».

Το συνέδριο πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Συμμετέχουν τα ΔΙΕΚ, όπου λειτουργεί η ειδικότητα «Τεχνικός Δασικής Προστασίας», (Αχαρνών, Ελληνικού-Αργυρούπολης, Ζωγράφου, Μαρκοπούλου Σαλαμίνας, Καρπενησίου και Κόνιτσας).

Στις 24 Φεβρουαρίου 1994 η Βουλή των Ελλήνων ανακηρύσσει την 19η Μαΐου ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου

Θεέ μ’! Δείξον τη δύναμη Σ’…

Ποίσον με ποταμόπετραν βαρύν τη καταρράχτε

Ποίσον με σπέλιας κατωθύρ, σην  Γην καταχωμένον

 Ποίσον με, αν θέλτς, μικρόν λιθάρ, αν θέλτς, ποίσο με Χώμαν.

Θεέ μ’… ποίσον με ‘ιντιαν θέλτς… Μόνον σον τόπο μ’, άφς με.

Άφς με αδά να θάφκουμαι, σον τόπον ντ’ εγεννέθα,

 σο μνήμαν  όμπου έθαψα την μάνα μ’ και τον κύρην μ’…

Μέτρα προστασίας και αντιμετώπισης της διασποράς του covid-19

Στην ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 27397 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ B’2369/14.05.2022, ορίζονται τα μέτρα προστασίας και αντιμετώπισης της διασποράς του κορονοϊού COVID-19, τα οποία ισχύουν από τη Δευτέρα, 16 Μαΐου 2022 έως και την Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2022.

Η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι υποχρεωτική σε όλους τους χώρους του ΔΙΕΚ, όπως και η τήρηση απόστασης 1,5 μέτρου όπου αυτό είναι εφικτό, η χρήση αντισηπτικού και ο καλός εξαερισμός των χώρων.

Διά ζώσης λειτουργία των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) με φυσική παρουσία καταρτιζόμενων και εκπαιδευτών, σύμφωνα με τα μέτρα προστασίας και πρόληψης που ορίζονται στην υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.55254/9.9.2021 κοινή υπουργική απόφαση, όπως εκάστοτε ισχύει.

Οι εκπαιδευτές που δεν έχουν πλήρως εμβολιασθεί ή νοσήσει, κατά την έννοια των παρ. 2 και 3 του άρθρου 9, υποχρεούνται στη διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19 μία (1) φορά την εβδομάδα (PCR ή rapid test, με δαπάνη τους, πριν την Τρίτη, έως σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την προσέλευση τους στις εκπαιδευτικές δομές, σύμφωνα με τα μέτρα προστασίας και πρόληψης της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.55254/9.9.2021 κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει.

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η υπουργική απόφαση, με την οποία ορίζεται η διαδικασία κατάταξης σε Τμήματα Α.Ε.Ι., αποφοίτων των Ι.Ε.Κ., καθώς και του Μεταλυκειακού έτους Τάξης Μαθητείας.

Σύμφωνα με αυτή, οι απόφοιτοι των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), καθώς και του Μεταλυκειακού έτους Τάξης Μαθητείας, που ύστερα από επιτυχή εξέταση πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης κατέχουν Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου πέντε (5) του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων ή ισότιμο τίτλο, δύνανται να κατατάσσονται σε Τμήματα/Μονοτμηματικές Σχολές Α.Ε.Ι. συναφούς ειδικότητας με αυτήν του ανωτέρω διπλώματος.

Η επιλογή των υποψήφιων για κατάταξη γίνεται αποκλειστικά με κατατακτήριες εξετάσεις, που
διενεργούνται με την επιμέλεια του Α.Ε.Ι. και αφορούν εξέταση με θέματα ανάπτυξης σε τρία (3)
μαθήματα
 του προγράμματος σπουδών του Τμήματος υποδοχής.

Τα εξεταζόμενα μαθήματα και η ύλη τους ορίζονται με απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος το αργότερο μέχρι 30 Απριλίου του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους και αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα του Τμήματος.

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά των ενδιαφερομένων, υποβάλλονται στο Τμήμα υποδοχής από 1 έως 15 Νοεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους.

Οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται κατά το διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους. Το πρόγραμμα εξετάσεων ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος υποδοχής του Α.Ε.Ι. τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη εξέτασης του πρώτου μαθήματος.

Δείτε στα συνημμένα αρχεία το ΦΕΚ με την Απόφαση

ΥΠΟΨΗ ΕΚ ΝΕΟΥ
Παρακαλούμε να συμπληρώσετε ΟΡΘΩΣ και να μας ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΤΕ άμεσα την
Υπεύθυνη δήλωση εκπαιδευτή

Το έντυπο καθώς και οδηγίες για τη συμπλήρωσή του μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο

https://ieklab.sch.gr/dilosi/

  Οι υπογραφές θα πρέπει να είναι πρωτότυπες. Φωτοτυπημένες/σκαναρισμένες/εκτυπωμένες υπογραφές ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ

 Γίνονται δεκτά επίσης, Υπεύθυνες Δηλώσεις από το gov.gr καθώς και έγγραφα με ψηφιακή υπογραφή.

(Η χειρόγραφη Υπεύθυνη Δήλωση έχει αλλάξει κατεβάστε την νέα)

Όλοι οι εκπαιδευτές θα πρέπει να υποβάλλουν υπογεγραμμένο το ενιαίο έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης όπου θα αναφέρονται τα απαραίτητα ατομικά στοιχεία, το καθεστώς απασχόλησης τους, εάν είναι δημόσιοι υπάλληλοι τον φορέα και τη θέση που υπηρετούν, τον τρόπο πληρωμής, εάν εμπίπτουν η δεν εμπίπτουν στη παρ.9 του άρθρου 39. Σε περίπτωση μη σωστής συμπλήρωσης της Υπεύθυνης Δήλωσης, αυτή δεν θα γίνεται δεκτή και η σύμβαση θα επιστρέφεται.

1. Για τους υπαλλήλους που διέπονται από τον Υπαλληλικό Κώδικα στο Δημόσιο ή σε Δημόσιους Φορείς (Ν.Π.Δ.Δ., ΟΤΑ κτλ.) υποχρεωτική είναι η προσκόμιση Άδειας Άσκησης Ιδιωτικού Έργου σε ισχύ από το φορέα απασχόλησής τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Υπαλληλικού Κώδικα Δημοσίων Υπαλλήλων.

Δεν υπογράφονται συμβάσεις με την προσκόμιση της σχετικής αίτησης. Η έγκριση της υπηρεσίας είναι απαραίτητη για την υπογραφή της σύμβασης.

2. Οι εκπαιδευτές οι οποίοι εκδίδουν Τ.Π.Υ. οφείλουν να έχουν κύρια ή δευτερεύουσα δραστηριότητα σχετική με «Υπηρεσίες Εκπαίδευσης» (85.41.14, 85.59.19, 85.59.19.07) προσκομίζοντας παράλληλα το σχετικό αποδεικτικό (ΚΑΔ) μαζί με τη σύμβαση.

3. Οι συνταξιούχοι με δική τους ευθύνη (μετά από συνεννόηση με τον ασφαλιστικό τους φορέα) συνάπτουν σύμβαση με το ΙΝΕΔΙΒΙΜ. Το Ίδρυμα δεν φέρει ουδεμία ευθύνη σε περίπτωση αναστολής ή μείωσης της σύνταξης τους.

4. Οι υπογραφές των εκπαιδευτών θα πρέπει να είναι πρωτότυπες. Φωτοτυπημένες/σκαναρισμένες/εκτυπωμένες υπογραφές ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ και οι συμβάσεις θα επιστρέφονται ανυπόγραφεςΓίνονται δεκτά επίσης, Υπεύθυνες Δηλώσεις από το gov.gr καθώς και έγγραφα με ψηφιακή υπογραφή, τα οποία αποστέλλονται από το ΔΙΕΚ σύμφωνα με την προβλεπόμενη νομοθεσία.