Συμβάσεις Εκπαιδευτών 2022Β

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτές που έχουν αναλάβει να διδάξουν μαθήματα στο Χειμερινό Εξάμηνο 2022Β να συμπληρώσουν και να αποστείλουν με email στη Γραμματεία του ΔΙΕΚ Κόνιτσας, τη νέα Υ.Δ. Ατομικών Στοιχείων, την οποία θα βρουν στον σύνδεσμο https://ieklab.sch.gr/dilosi/ , όπου υπάρχουν και οι οδηγίες για την ορθή συμπλήρωσή της.

Επισημαίνεται ότι  η Υ.Δ. θα γίνεται δεκτή μόνο ψηφιακά υπογεγραμμένη (να έχει εκδοθεί μέσω του gov.grή να φέρει πρωτότυπη υπογραφή, με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής από το Διευθυντή του ΔΙΕΚ ή άλλη αρμόδια αρχή.

Παρακαλούμε τους εκπαιδευτές να συμπληρώσουν και να μας αποστείλουν άμεσα τις Υ.Δ. τους, ώστε να μην καθυστερεί η διαδικασία δημιουργίας των συμβάσεων.

Οι εκπαιδευτικοί που είναι και Δημόσιοι Υπάλληλοι παρακαλούνται στο ίδιο email να μας επισυνάψουν και την άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου που έχουν λάβει από την υπηρεσία τους. Εφόσον αυτή δεν τους έχει χορηγηθεί ακόμη, παρακαλούνται να μας την αποστείλουν αμέσως μόλις την λάβουν από την υπηρεσία τους.

ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Ι.Ε.Κ.

Νέοι υποψήφιοι εκπαιδευτές έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση ένταξης στο Mητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης Δ.Ι.Ε.Κ.

Επίσης τα ήδη ενταγμένα στο Μητρώο μέλη έχουν τη δυνατότητα να επικαιροποιήσουν στοιχεία της αίτησή τους.

H έναρξη λειτουργίας του Μητρώου ορίζεται από Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 12:00.

Λόγω της επικείμενης πιστοποίησης των χρηστών μέσω στοιχείων από την ΑΑΔΕ, η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ένταξης και επικαιροποίησης ορίζεται η  Κυριακή 6 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 20:00.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση για νέα περίοδο λειτουργίας του Μητρώου.