Πρακτική Άσκηση Σπουδαστών ΙΕΚ


Υποχρέωση Πρακτικής Άσκησης Σπουδαστών ΙΕΚ
………………………….

Η Πρακτική Άσκηση των σπουδαστών ΙΕΚ (Π.Α.):Είναι συνολικής διάρκειας 960 ωρών, ως υποχρεωτικό “Εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης (5o)”
Μπορεί να πραγματοποιείται σε Φυσικά Πρόσωπα (Ιδιωτικό Τομέα), Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ.Δύναται να λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια του τρίτου και του τέταρτου εξαμήνου φοίτησης (ή και στο τέλος της φοίτησης).Η περίοδος πρακτικής άσκησης πρέπει να είναι συνεχόμενη ή και τμηματική χωρίς να υπερβαίνει χρονικά το ένα (1) ημερολογιακό έτος.Η εποπτεία, ο συντονισμός, η διασφάλιση της ποιότητας και η αξιολόγηση της πρακτικής άσκησης είναι ευθύνη του Διευθυντή του Ι.Ε.Κ. ή του Συντονιστή Π.Α. που καταρτίζεται ο σπουδαστής.Με Κ.Υ.Α. έχει ρυθμιστεί η ασφάλιση των καταρτιζομένων κατά την διάρκεια της Πρακτικής άσκησης. (Ασφαλιστική κάλυψη για ατυχήματα στο χώρο Πρακτικής Άσκησης) Δείτε εδώ το σχετικό ΦΕΚ (ΦΕΚ1953Β-11/09/2015).
Απαλλαγές Πρακτικής Άσκησης Σπουδαστών ΙΕΚ
………………………….
    Οι σπουδαστές των Ι.Ε.Κ. που έχουν συμπληρώσει:Τουλάχιστον 120 ημερομίσθια στην ειδικότητα που εγγράφονται,  απαλλάσσονται,  εφόσον το επιθυμούν, με υπεύθυνη δήλωση του του Ν.1599/96 (Αρθ.8), από την υποχρέωση φοίτησης του Εξαμήνου Πρακτικής Άσκησης και τους απονέμεται η Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) με την ολοκλήρωση των τεσσάρων εξαμήνων φοίτησης.
Τουλάχιστον 40 ημερομίσθια στην ειδικότητα που εγγράφονται,  προσμετρούνται  εφόσον το επιθυμούν, στο χρόνο της Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας, με υπεύθυνη δήλωση του του Άρ.8 του Ν.1599/96.  
 Τα πιο πάνω ημερομίσθια αποδεικνύονται από Βεβαίωση Εργοδότη             Δημοσίων Φορέων Ν.Π.Δ.Δ. (για τον χρόνο και το αντικείμενο                     απασχόλησης) ή από την Βεβαίωση Ενσήμων του Ασφαλιστικού      Φορέα     (ΙΚΑ κ.τ.λ.), απασχολουμένων στον Ιδιωτικό Τομέα, με  κατάλληλους  κωδικούς Απασχόλησης.

Χρήσιμα έντυπα για την Πρακτική Άσκηση (Π.Α.) των σπουδαστών του ΙΕΚ

Πρόσκληση ενδιαφέροντος ειδικοτήτων – επικαιροποιημένη διαβούλευση

Εν όψει του νέου σπουδαστικού έτους και εντός των πλαισιώσεων της επικείμενης πρότασης του Δ.ΙΕΚ Κόνιτσας νέων ειδικοτήτων του Χειμερινού Εξαμήνου 2020 το Δημόσιο ΙΕΚ Κόνιτσας προσκαλεί έκαστο απόφοιτο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, να δηλώσει τις ειδικότητες που θα επιθυμούσε να παρακολουθήσει ( να επιλέξετε έως δύο (2) ειδικότητες).

Οι προτεινόμενες ειδικότητες για την έναρξη του Χειμερινού Εξαμήνου είναι οι εξής:

  1. ΣΥΝΟΔΟΣ ΒΟΥΝΟΥ
  2. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ – ΑΡΤΟΠΟΙΑΣ.
  3. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΙΓΙΑΖ
  4. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ
  5. ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση ενδιαφέροντος στην διέυθυνση  mail@iek-konits.ioa.sch.gr και εναλλακτικώς στο Δήμο Κόνιτσας και στο e-mail: diek@konitsa.gr  2655360349 και 2655360326 

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος δεν συνιστά αίτηση εγγραφής και δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα, αλλά θα συμπεριληφθεί αρμοδίως στη διάρθρωση της οριστικής πρότασης του Δ.ΙΕΚ Κόνιτσας προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και τη Γενική Γραμματεία.

Επομένως θα ακολουθήσουν και νέες ανακοινώσεις . Η φοίτηση στο Δημόσιο ΙΕΚ είναι  δωρεάν.

Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Στοιχεία Ενδιαφερόμενου για τις νέες ειδικότητες του Δ.ΙΕΚ Κόνιτσας

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου *

……………………………………………………………….

Επώνυμο *

…………………………..

Όνομα *

…………………………………

Πατρώνυμο

…………………………………….

Ηλικία *

……………

Τηλέφωνο Επικοινωνίας *

………………………………….

…………………………………..

Διεύθυνση

…………………………………………………

Προτεινόμενες ειδικότητες: *

1……………………………………………………..

2……………………………………………………..