Εγκύκλιος για την εισαγωγή υποψηφίων στα ΙΕΚ με την υποβολή παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου

Εγκύκλιο για την εισαγωγή στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. των υποψηφίων που θα συμπληρώσουν το παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο, ταυτόχρονα με το Μηχανογραφικό των Πανελλαδικών Εξετάσεων, εξέδωσε σήμερα το υπουργείο Παιδείας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την εγκύκλιο, η υποβολή του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου θα γίνει κατά την ίδια ακριβώς περίοδο υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (μηχανογραφικού δελτίου πρώτης φάσης) και θα αφορά σε συγκεκριμένο αριθμό θέσεων και σε συγκεκριμένες ειδικότητες ανά Δημόσιο Ι.Ε.Κ.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί, ότι η παραπάνω διαδικασία, θα είναι η πρώτη φάση για την εισαγωγή σε Δημόσια Ι.Ε.Κ. για το έτος κατάρτισης 2021-2022. Στη συνέχεια σε δεύτερη φάση, θα ακολουθήσει όπως κάθε χρόνο, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και επιλογής καταρτιζόμενων, την περίοδο Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 4763/2020 και τους Κανονισμούς Λειτουργίας των Ι.Ε.Κ (αρμοδιότητας ΥΠΑΙΘ ή άλλων Υπουργείων).

Η δεύτερη αυτή φάση επιλογής, θα αφορά στην κάλυψη θέσεων ανά ειδικότητα που είτε δεν καλύφθηκαν από τη διαδικασία υποβολής του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου, είτε οι ειδικότητες που προκηρύχθηκαν δεν περιλαμβάνονται στο μηχανογραφικό δελτίο.

Διευκρινίζεται ότι, υποψήφιοι που δεν πέτυχαν την εισαγωγή τους σε τμήμα Δημοσίου Ι.Ε.Κ. κατά την πρώτη φάση, διατηρούν το δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων της δεύτερης φάσης.

Επισημαίνεται ότι δικαίωμα εγγραφής σε Ι.Ε.Κ. (επίπεδο 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων) έχουν μόνο απόφοιτοι ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ. καθώς και οι κάτοχοι ισότιμων τίτλων (επίπεδο 4 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων), όπως αυτά ορίζονται στον ν. 4763/2020.

19-05-2021

Σας ενημερώνουμε ότι η δωρεάν διάθεση των self tests από τα φαρμακεία για τους καταρτιζόμενους και τους  εκπαιδευτές των Δημοσίων ΙΕΚ είναι δυνατή από σήμερα Τετάρτη 19-05-2021 όπως για όλη την εκπαιδευτική κοινότητα.  Παραλαμβάνονται 2 tests κάθε φορά, 1 για κάθε εβδομάδα. Για την τρέχουσα εβδομάδα και για το πρώτο test,  η δήλωση του αποτελέσματος  θα γίνει  σύμφωνα με την ΚΥΑ από 17-05-2021 έως 23-05-2021 και για όλα τα υπόλοιπα tests η δήλωση θα γίνεται κάθε Κυριακή.

Η δήλωση του αποτελέσματος  γίνεται στη  ψηφιακή πλατφόρμα: https://self-testing.gov.gr/

Παρακαλούμε ενημερωθείτε και από τα ανωτέρω συνημμένα ΦΕΚ σχετικά με την εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 για την επαναλειτουργία των  (Ι.Ε.Κ.)  και τη διενέργεια της πρακτικής άσκησης στα Ι.Ε.Κ.

Υπόψη θα προωθηθούν οδηγίες σχετικώς με τους όρους και πλάισια πρακτικής στην e me ,στην ιστοσελίδα και στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των καταρτιζομένων και υγιαίνετε άπαντες .

2η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Παρακαλούμε ενημερωθείτε από το συνημμένο ΦΕΚ σχετικά με την εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 για την επαναλειτουργία των  (Ι.Ε.Κ.)  και τη διενέργεια της πρακτικής άσκησης στα Ι.Ε.Κ.

ΦΕΚ 1903 13-5-2021

Ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, μέσω δωρεάν αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου, είναι υποχρεωτικός για τους καταρτιζόμενους/ πρακτικά ασκούμενους/εκπαιδευόμενους/σπουδαστές, τους εκπαιδευτές, το εκπαιδευτικό, διδακτικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό των  Δ.Ι.Ε.Κ.

Ο έλεγχος διενεργείται έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την προσέλευση στην εκπαιδευτική ή εργαστηριακή δομή ή τον φορέα διενέργειας της πρακτικής άσκησης.

Οι καταρτιζόμενοι/πρακτικά ασκούμενοι/εκπαιδευόμενοι/σπουδαστές επισκέπτονται την ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr  και, αφού επιλέξουν την κατηγορία «Δήλωση αποτελέσματος self-test για COVID-19», αυθεντικοποιούνται με τη χρήση των κωδικών – (taxisnet)  και ακολουθούν τη διαδικασία υποβολής και έκδοσης της δήλωσης αποτελέσματος.

Εάν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου είναι αρνητικό, εκδίδεται από την  πλατφόρμα δήλωση του αρνητικού αποτελέσματος, την οποία τα ανωτέρω πρόσωπα επιδεικνύουν, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, κατά την προσέλευσή τους στην εκπαιδευτική/ εργα στηριακή δομή, εφόσον τους ζητηθεί αρμοδίως.

Επομένως Δευτέρα 17/5/2021

Τα εργαστηριακά μαθήματα που εκκινούνται ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΥΣΤΗΡΩΣ ΟΔΗΓΙΩΝ είναι 17/5/2021 των τμήματων των Συνοδών Βουνού Α1 και Γ1 (εργαστηριακά μαθήματα επί τη βάσει του επιμέρους προγραμματικόυ πλαισίου των τμημάτων και μαθημάτων τους και έπονται ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Γ1 ΤΡΙΤΗ 18/5/2021 μέχρι νεωτέρης ενημερώσεως .

ΑΠΑΝΤΑ τα τμήματα πραγματοποιούν την ασύγχρονη και σύγχρονη τηλεκπαίδευση κανονικά και εν συνόλω άχρι νεωτέρας ενημερώσεως

Όλα τα υπόλοιπα μαθήματα συνεχίζουν να διεξάγονται μέσω τηλεκατάρτισης.

1η ενημέρωση

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με τη διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test), επανεκκινούν από τις 17 Μαΐου 2021 συγκεκριμένες λειτουργίες των δομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης (ΕΕΚΔΒΜ) και των Κολλεγίων, μετά από θετική εισήγηση της Επιτροπής των λοιμωξιολόγων.

Ειδικότερα, από τις 17/5 προβλέπεται:

Δημόσια και ιδιωτικά ΙΕΚ:

  • Διεξαγωγή των εργαστηριακών μαθημάτων, τα οποία δεν δύνανται να πραγματοποιηθούν με μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, με φυσική παρουσία καταρτιζόμενων και εκπαιδευτών, εντός των εργαστηριακών χώρων, με τη διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) μια φορά την εβδομάδα προ Δευτέρας, τόσο για τους καταρτιζόμενους όσο και για τους εκπαιδευτές.
  • Πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης των καταρτιζόμενων ΙΕΚ με τη διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) μια φορά την εβδομάδα προ Δευτέρας για καταρτιζόμενους και εκπαιδευτές.

Αναφορικώς με τις ανωτέρω ανακοινώσεις του Υπουργείου Παιδείας και Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας περί λειτουργίας των Δ.ΙΕΚ 17 Μαϊου, σας γνωρίζουμε ότι οι αποφάσεις θα εξιδεικευθουν περαιτέρω από τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και κατόπιν θα είμαστε σε θέση να προβούμε σε σχετική ενημέρωση ΑΜΕΣΑ.

Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης αποφοίτων Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας ΕΠΑΛ:

  • Έναρξη της δια ζώσης διεξαγωγής, με διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) μια φορά την εβδομάδα προ Δευτέρας, τόσο των συμμετεχόντων όσο και των εκπαιδευτικών.

Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας:

  • Επανέναρξη της δια ζώσης εκπαιδευτικής λειτουργίας του Α’ και Β’ κύκλου με διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) (εκπαιδευομένων, εκπαιδευτών και εκπαιδευτικών) μια φορά την εβδομάδα, προ Δευτέρας.

Κολλέγια:

  • Ξεκινούν οι εργαστηριακές και πρακτικές ασκήσεις στο ίδιο πλαίσιο και με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται και για τα Πανεπιστήμια.

Με την πρόοδο των εμβολιασμών, το σημαντικό εργαλείο του self-test, καθώς και με τήρηση των μέτρων πρόληψης και προστασίας, ολόκληρη η εκπαιδευτική κοινότητα επανέρχεται βήμα-βήμα στη νέα κανονικότητα.

Επισήμανση εκ νέου οι καταρτιζόμενοι δύνανται να ελέγξουν την e me(τοίχοι κυψελών και αρχεία κεντρικά με ΑΜΚ) αναφορικώς με τα αποτελέσματα ΠΡΟΟΔΟΥ 2021Α