ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 2022Β

Παρακαλούμε τους καταρτιζόμενους του Δ.Ι.Ε.Κ. Κ.όνιτσας , προκειμένου να ενημερωθούν για το χαρακτηρισμό φοίτησης του εξαμήνου 2022Β, να κατεβάσουν το παρακάτω αρχείο.

Σημείωση: Οι καταρτιζόμενοι που φέρουν την ένδειξη Α σε κάποιο μάθημα δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις στο μάθημα αυτό καθώς έχουν υπερβεί το όριο των απουσιών.