ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ και των ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ των ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

ΠΛΗΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021 ΜΕΣΩ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ E ME ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ(υποχρεωτικώς και καθολικώς) χρήση εργαστηριακών προσομοιώσεων όπου απαιτείται και βεβαίως δηλωθέντων ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ πβ.ZOOM,WEBEX,TEAM MEETINGS,κλπ.

ΥΠΟΨΗ ΤΗ ΤΡΙΤΗ

Τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) εντάσσονται στη μετα-δευτεροβάθμια μη υποχρεωτική Εκπαίδευση και παρέχουν επίσημη και αναγνωρισμένη κατάρτιση στην ειδικότητα.

Τα ΕΠΑ.Λ. και οι ΕΠΑ.Σ. εντάσσονται στη Δευτεροβάθμια Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση και απονέμουν απολυτήριο τίτλο Λυκείου και Πτυχίο της ειδικότητας Επιπέδου 4.

Όσοι ολοκληρώνουν επιτυχώς την κατάρτισή τους στα ΙΕΚ, λαμβάνουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΒΕΚ) και μετά από εξετάσεις πιστοποίησης λαμβάνουν το δίπλωμα της ειδικότητας Επιπέδου 5.


Η εγγραφή στο επόμενο εξάμηνο κατάρτισης γίνεται εφόσον :

  • Η τελική βαθμολογία σε κάθε μάθημα είναι τουλάχιστον πέντε (5), ή
  • Υστερείς σε ένα μόνο μάθημα, ενώ ο γενικός μέσος όρος βαθμολογίας (Γ.Μ.Ο.Β.) του εξαμήνου, συμπεριλαμβανομένης και αυτής που υστέρησες, είναι τουλάχιστον έξι (6).
  • ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ Η ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΟΛΩΝ ΟΣΩΝ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΕΠΙΤΥΧΩΣ ΣΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2021Α ΝΑ ΠΡΟΩΘΗΣΟΥΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΣ ΑΙΤΗΣΗ ή ΚΑΙ Υ.Δ. ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ που ανηκουν για το εξαμηνο 2021Α ΜΕ ΑΝΑΓΡΑΦΕΝΤΑ ΣΤΧ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΔΤ. επικοινωνίας(mail,κινητό,διεύθυνση,σταθερό τηλ,ειδικότητα και τμήμα)στην ηλεκτρονική διεύθυνση
  • EMAIL : mail@iek-konits.ioa.sch.gr

θα ακολουθήσει ΑΜΕΣΑ διαδικτυακή ενημέρωση όλων των καταρτιζομένων μέσω webex ΠΡΟΣΕΧΩΣ

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 550/τ.Β’/12.02.2021, η Απόφαση K5/15605/09.02.2021 που υπέγραψε ο Γενικός Γραμματέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας τροποποίησης άρθρων του Κανονισμού Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)» (Β’ 1807).

Σύμφωνα με την Απόφαση η έναρξη και λήξη εαρινού εξαμήνου 2021Α θα είναι από 22 Φεβρουαρίου 2021 έως την 30η Ιουνίου 2021

Οι παρακάτω αλλαγές που περιγράφονται στην Απόφαση, κρίθηκαν αναγκαίες λόγω της υφιστάμενης κατάστασης από την εξέλιξη της πανδημίας.

Συγκεκριμένα οι τροποποιήσεις αφορούν τα παρακάτω:

Α. Κατάρτιση από απόσταση στο εαρινό εξάμηνο
  • Από 22 Φεβρουαρίου 2021 έως την 30η Ιουνίου 2021 προβλέπεται η δυνατότητα κατάρτισης με μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, η οποία θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις αναθέσεις μαθημάτων στους εκπαιδευτές ή όπως τροποποιηθούν από τον Διευθυντή του Ι.Ε.Κ. για
    την κάλυψη των έκτακτων εκπαιδευτικών αναγκών.
  • Κ.Α.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΤΟΥ Δ.ΙΕΚ ΚΑΤΑ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ότι το νέο Εξάμηνο 2021Α η κατάρτιση θα διεξαχθεί με τη μέθοδο της  εξ’ αποστάσεως κατάρτισης καθώς και με προσομοίωση εργαστηριακών ασκήσεων όπου αυτό απαιτείται.

Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση για την ακριβή ημερομηνία έναρξης καθώς και για το ωρολόγιο πρόγραμμα.

πρόσκληση δήλωσης μαθημάτων στο ΜΗΤΡΩΟ

πρόσκληση δήλωσης μαθημάτων στο ΜΗΤΡΩΟ  για ενημέρωση σας η οποία θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΓΓΕΕΚΔΒΜ&Ν  και στην πρώτη σελίδα της πλατφόρμας του ΜΗΤΡΏΟΥ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας απευθύνει στα ενταγμένα μέλη του Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης των Δημοσίων Ι.Ε.Κ. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για δήλωση μαθημάτων ανά Δ.ΙΕΚ και Ειδικότητα για ανάθεση διδακτικού έργου με ωριαία αντιμισθία και η οποία θα αφορά σε μαθήματα του εαρινού εξαμήνου κατάρτισης 2021Α. Η παρούσα πρόσκληση εκδίδεται κατ’ εφαρμογή του «Κανονισμού Διαχείρισης του Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης των Ι.Ε.Κ.» (Β΄ 3393) για το σύνολο των ειδικοτήτων και τμημάτων των Δημοσίων Ι.Ε.Κ. που θα λειτουργήσουν κατά το εαρινό εξάμηνο κατάρτισης 2021Α και των μαθημάτων των ειδικοτήτων και των τμημάτων αυτών. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος από τα μέλη του Μητρώου, σύμφωνα με τον Κανονισμό Διαχείρισης θα υποβληθεί ηλεκτρονικά στην πύλη εκπαιδευτών του Μητρώου: https://mitrooiek.minedu.gov.gr από Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2021 έως και τη Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 15:00. Υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας, Διευθυντές, Υποδιευθυντές, διοικητικό και εκπαιδευτικό προσωπικό των Δ.ΙΕΚ, δεν δύνανται να αναλάβουν διδακτικές ώρες στα Δ.ΙΕΚ ακόμα και αν έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ B΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΣΤΑ ΔΙΕΚ, ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΣΤΑ ΔΙΕΚ, ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Παρακαλούμε ενημερωθείτε από τις οδηγίες για την υποβολή δήλωσης μαθημάτων που έχουν αναρτηθεί στην πλατφόρμα του ΜΗΤΡΩΟΥ στο πεδίο

https://mitrooiek.minedu.gov.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ.