Επαναπρόσκληση των νέων καταρτιζομένων ηλεκτρονικής εγγραφής στην https://4all.e-me.edu.gr .

https://4all.e-me.edu.gr/groups/2020BMOUNTAIN

https://4all.e-me.edu.gr/groups/DIEKKONITSAS2020BBAKERY

ανοίγουν εκπαιδευτικό λογαριασμό στην ηλεκτρονική πλατφόρμα e-me iekkonits προκειμένου να ενσωματωθούν στις ενεργές κυψέλες των ειδικοτήτων και να συνδεθούν άμεσα

Οι καταρτιζόμενοι των οποίων η εποπτεία της Πρακτικής γίνεται από το Δ.Ι.Ε.Κ. ΚΟΝΙΤΣΑΣ υποχρεούνται να προσέρχονται τις πέντε πρώτες ημέρες κάθε μήνα στη Γραμματεία μαζί με το Βιβλίο Πρακτικής για έλεγχο.

Η έναρξη της Πρακτικής Άσκησης μπορεί να γίνεται κάθε πρώτη (1η) και δεκαπέντε (15η) έκαστου μήνα. Απαραίτητα έντυπα για την έναρξη είναι η ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ προς το ΙΕΚ φοίτησης και η ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ  που δηλώνει ότι αποδέχεται τον καταρτιζόμενο για Πρακτική Άσκηση, καθώς και τα Στοιχεία Εργοδότη

Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα – προς εγγραφή των νέων καταρτιζομένων και εκπαιδευτών τους.

Προσοχή τα μαθήματα του Δ.ΙΕΚ είναι δια ζώσης και η ψηφιακή πλατφόρμα συνιστά μονάχα αποθετήριο υλικού εκπαιδευτικού και δεν υποκαθιστά κατουδένα τρόπο το πρόγραμμα των μαθημάτων και τις υποχρέωσεις όλων των καταρτιζομένων και εκπαιδευτών.

Η “e-me για όλους” απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να αξιοποιήσουν την Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα e-me χωρίς να διαθέτουν ή χωρίς να χρησιμοποιήσουν λογαριασμό Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ).
Είναι ελεύθερη και ανοιχτή σε όλους, μαθητές, εκπαιδευτικούς, ερευνητές, επιμορφωτές, φοιτητές, προσωπικό φορέων, ή άλλους ενδιαφερόμενους. Η είσοδος γίνεται με απλή εγγραφή. Η “e-me για όλους” έχει την ίδια λειτουργικότητα με την επίσημη e-me, όμως επειδή οι χρήστες της δεν είναι πιστοποιημένοι (δε γίνεται ταυτοποίηση χρηστών) δεν παρέχει τα ίδια επίπεδα ασφάλειας, ενώ δεν προσφέρονται αντίστοιχες παροχές και υποστήριξη χρηστών.https://4all.e-me.edu.gr .

Στη πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης του ΔΙΕΚ μπορεί να γίνεται ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού από τους εκπαιδευτές, το οποίο θα αναρτάται για το κάθε μάθημα ειδικότητας προς μελέτη από τους σπουδαστές .

ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΊΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΤΙΚΗ Ως ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΚΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΑΧΑ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΝΤΟΣ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΥΛΙΚΟΥ

ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΑΠΑΞΑΠΑΝΤΕΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

επισήμανση προς όλους ακολουθείται σαφώς το κανονιστικό πλαίσιο και η νομοθεσία των Δ.ΙΕΚ αναφορικώς με το εκπαιδευτικό έργο και τις υποχρεώσεις και επομένως συνέπειες των εμπλεκομένων της εκπαιδευτικής κονότητας

Έναρξη κατάρτισης προγραμματισμός μαθημάτων Δ.ΙΕΚ Κόνιτσας 2020Β όλων των ειδικοτήτων και τμημάτων

όλοι οι καταρτιζόμενοι όλων των ειδικοτήτων να προσέλθουν στο Δ.ΙΕΚ στο χώρο του ΕΠΑΛ Κόνιτσας■ Τετάρτη 14.10.2020《 ενώ θα πραγματοποιηθούν αναπληρώσεις για 12 και 13 10.2020 αντιστοίχως 》

● 2.30 οι νέες ειδικότητες (αποφυγή συνωστισμού) και όλοι οι εμπλεκόμενοι εκπαιδευτές βάσει προγράμματος και ακολούθως● 3.00 οι παλαιές ειδικότητες Γ εξαμήνων και οι διδάσκοντες με υποχρεωτική μάσκα καθολικά και με έγγραφο ταυτοπροσωπίας.

Τα μαθήματα ξεκινούν βάσει του κάτωθι προγράμματος άμεσα υπό δημοσίευση.

Οι εκπαιδευτές να προσκομίσουν αποδελτιωμένο τον ατομικό τους φάκελο με την εκτυπωθείσα αίτηση του ηλεκτρονικού συστήματος του Μητρώου.

Καταρτιζόμαστε με ασφάλεια,εξάλλου η ζωή και η γνώση είναι αλληλένδετες.

14.10.2020 ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΕΚΚΡΕΜΜΕΙΣ ΟΡΙΟΘΕΣΙΕΣ ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΜΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

Καλή πρόοδο σε όλους και όλες ΕΞΑΜΗΝΟ 2020Β

Εκκίνηση κατάρτισης και προγραμμάτων άμεσα θα ακολουθήσει νέα ενημέρωση ΩΡΟΛΟΓΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Επείγουσα ενημέρωση

Ανακοίνωση-Μητρώο εκπαιδευτών επαγγελματικής κατάρτισης-Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μαθημάτων

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος από τα μέλη του Μητρώου, θα υποβληθεί ηλεκτρονικώς στη κεντρική πύλη εκπαιδευτών του Μητρώου

https://mitrooiek.minedu.gov.gr/

 από
 Δευτέρα 5 Οκτωβρίου έως και την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου και ώρα 15:00.

1. Η έναρξη λειτουργίας των Δ.ΙΕΚ, για το εκπαιδευτικό έτος 2020-2021, ορίζεται η Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2020.

Ώρα ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ 2.30 ΝΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ και

3.00 οι λοιπές Γ εξαμήνου ειδικότητες με χρήση μασκών.

Οι καταρτιζόμενοι των τμημάτων ΟΛΩΝ να προσέλθουν στο Δ.ΙΕΚ ΚΟΝΙΤΣΑΣ- στο χώρο του ΕΠΑΛ ΚΟΝΙΤΣΑΣ με μάσκα και ατομικό δελτίο ταυτότητας ή έτερο δόκιμο και τυπικό έγγραφο ταυτοπροσωπίας

Οι νέοι καταρτιζόμενοι των τμημάτων ΣΥΝΟΔΟΣ ΒΟΥΝΟΥ Α 2020Β και Τεχνικός Αρτοποιός Ζαχαροπλαστικής να προσέλθουν ομοίως με τα ίδια στοιχεία και με χρήση μασκών.