ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ .pdf

Γ. Οι καταρτιζόμενοι που επιθυμούν απαλλαγή από την εξάμηνη πρακτική άσκηση υποβάλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση  

mail@iek-konits.ioa.sch.gr

του Δ.ΙΕΚ  με συνημμένη τη κάτωθι αίτηση και  συνοδευόμενη από:

  1. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας διπλής όψεως
  2. Υπεύθυνη Δήλωση ακρίβειας στοιχείων και ενυπόγραφη (είτε για απαλλαγή από την Πρακτική Άσκηση λόγω πραγματοποίησης συναφούς κωδ. με την ειδικότητα κατάρτισης εργασίας 120 ή και περισσότερων ημερομισθίων είτε για προσμέτρηση 40 και άνω ημερομισθίων εργασίας συναφούς με την ειδικότητα κατάρτισης στο συνολικό χρόνο της Πρακτικής Άσκησης).
  3. Βεβαίωση εργοδότη που να προσδιορίζει: τη σχέση εργασίας, τη χρονική διάρκεια της απασχόλησης, το σύνολο των ημερών εργασίας, την ειδικότητα και το αντικείμενο ή τα αντικείμενα απασχόλησης του εργαζόμενου
  4. Βεβαίωση Ι.Κ.Α. που να προκύπτει ο εργοδότης, το σύνολο των δηλωμένων ημερών απασχόλησης και η σχετική ειδικότητα εργαζόμενου
  5. Σύμβαση εργασίας (προαιρετικά).
  6. Ε3 Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης στον ΟΑΕΔ (από Εργάνη). Για περιπτώσεις πριν την εφαρμογή του προγράμματος Εργάνη, σύμβαση με απόδειξη αναγγελίας από τον ΟΑΕΔ (προαιρετικά).

ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ .pdf και όχι σε ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ και αποκλειστικώς από τον ενδιαφερόμενο καταρτιζόμενο/η

Στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, ορίστηκε η συνέχιση των μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Τα νέα μέτρα θα έχουν εφαρμογή μέχρι την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6 το πρωί.

Σύμφωνα μ’ αυτή, η διεξαγωγή των μαθημάτων θα συνεχιστεί με σύγχρονη και ασύγχρονη μέθοδο εξ αποστάσεως, όπως ήδη πραγματοποιείται, έως και την Τετάρτη, 23 Δεκεμβρίου 2020.

Τα μαθήματα στο Δ.ΙΕΚ ΚΟΝΙΤΣΑΣ  ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΕΚ ΝΕΟΥ την Παρασκευή 08 Ιανουαρίου 2021, σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Λίγες ημέρες νωρίτερα, ανάλογα με τις συνθήκες που θα έχουν διαμορφωθεί από την εξέλιξη της πανδημίας, θα καθοριστεί και ο τρόπος που θα συνεχιστεί η διεξαγωγή των μαθημάτων (διά ζώσης ή από απόσταση).

Θα υπάρξει έγκαιρα σχετική ανακοίνωση, μετά και τις ΑΡΜΟΔΙΕΣ οδηγίες που θα αποσταλούν.

ΥΓΙΑΙΝΕΤΕ ΑΠΑΞΑΠΑΝΤΕΣ

Εκ νέου τονίζεται όσοι εκπαιδευτές του Δ.Ι.Ε.Κ. ΚΟΝΙΤΣΑΣ είναι Δημόσιοι Υπάλληλοι (και οι αναπληρωτές καθηγητές)

 να προσκομίσουν βεβαίωση άδειας εργασίας από την αρμόδια αρχή της υπηρεσίας τους

Περί Προόδου

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΟΥ Δ.ΙΕΚ πβ. e me 4-κυψέλες τμημάτων

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

“Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την
 13 /12/ 2020 έως και  07/01/2021

Ενημερωτικό σημείωμα – αναδημοσίευση- επιλογής κατανομής στρατεύσιμου προσωπικού

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΩΝ 2003 ΛΑΒΕΤΕ ΓΝΩΣΗ