Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα – προς εγγραφή των νέων καταρτιζομένων και εκπαιδευτών τους.

Προσοχή τα μαθήματα του Δ.ΙΕΚ είναι δια ζώσης και η ψηφιακή πλατφόρμα συνιστά μονάχα αποθετήριο υλικού εκπαιδευτικού και δεν υποκαθιστά κατουδένα τρόπο το πρόγραμμα των μαθημάτων και τις υποχρέωσεις όλων των καταρτιζομένων και εκπαιδευτών.

Η “e-me για όλους” απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να αξιοποιήσουν την Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα e-me χωρίς να διαθέτουν ή χωρίς να χρησιμοποιήσουν λογαριασμό Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ).
Είναι ελεύθερη και ανοιχτή σε όλους, μαθητές, εκπαιδευτικούς, ερευνητές, επιμορφωτές, φοιτητές, προσωπικό φορέων, ή άλλους ενδιαφερόμενους. Η είσοδος γίνεται με απλή εγγραφή. Η “e-me για όλους” έχει την ίδια λειτουργικότητα με την επίσημη e-me, όμως επειδή οι χρήστες της δεν είναι πιστοποιημένοι (δε γίνεται ταυτοποίηση χρηστών) δεν παρέχει τα ίδια επίπεδα ασφάλειας, ενώ δεν προσφέρονται αντίστοιχες παροχές και υποστήριξη χρηστών.https://4all.e-me.edu.gr .

Στη πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης του ΔΙΕΚ μπορεί να γίνεται ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού από τους εκπαιδευτές, το οποίο θα αναρτάται για το κάθε μάθημα ειδικότητας προς μελέτη από τους σπουδαστές .

ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΊΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΤΙΚΗ Ως ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΚΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΑΧΑ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΝΤΟΣ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΥΛΙΚΟΥ