ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2022Β

Αλλαγές επί του ωρολογίου προγράμματος δεν προβλέπονται.
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΦΗΦΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ Δ.ΙΕΚ
Καλούνται οι επιτυχόντες υποψήφιοι που υπέβαλαν Παράλληλο Μηχανογραφικό να προσέλθουν
από την Πέμπτη 01-09-2022 έως και τη Δευτέρα 12-09-2022 (ώρες γραφείου)
στο Δημόσιο ΙΕΚ για να υποβάλουν Αίτηση Εγγραφής μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά:
Α. Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου τους.
Β. Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών εγγραφής τους (Απολυτήριο Λυκείου, Πτυχίο ΤΕΕ Β’ Κύκλου) και όχι πτυχία ανώτερης βαθμίδας (ΑΕΙ, ΤΕΙ)
Γ. Βεβαίωση ΑΜΚΑ
Δ. Τα αποδεικτικά όλων των υπολοίπων δηλωθέντων στην αίτηση στοιχείων τους (κοινωνικά κριτήρια).
Τα φωτοαντίγραφα δε χρειάζεται να ειναι επικυρωμένα.

Οι αναλυτικές οδηγίες από την Γενική Γραμματεία Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.Ν. στον παρακάτω σύνδεσμο

https://michanografiko-diek.it.minedu.gov.gr/docs/enrollment.pdf

Ωρολόγιο Πρόγραμμα 2022Β

Αλλαγές επί του ωρολόγιου προγράμματος δεν προβλέπονται.