ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΦΕΚ 5255/Α/28-11-2020 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020»

4 η εβδομάδα ΤΗΛΕ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 30.11.2020 ΚΑΙ ΕΩΣ 4.12.2020

3 η εβδομάδα ΤΗΛΕ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΕΡΑΙΩΘΗΚΕ

(Σχετικά με την Πρόοδο)

25/11/2020 

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτές του Δ.Ι.Ε.Κ. ΚΟΝΙΤΣΑΣ να αναθέσουν στους καταρτιζόμενους  ατομική εργασία (ανά μάθημα) έως τουλάχιστον δύο με τρείς σελίδες, η οποία θα αποτελέσει την Πρόοδο του Εξαμήνου.

Οι καταρτιζόμενοι πρέπει να παραδώσουν τις εργασίες στο e me 4all  ή στα email τωνεκπαιδευτών  έως την ΠΕΜΠΤΗ 10/12/2020.

Οι καθηγητές οφείλουν να συγκεντρώσουν τις εργασίες σε φακέλους ( ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΜΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑ ΟΝΟΜΑ) κ ανά μάθημα και να τις προωθήσουν μαζί με τη Βαθμολογία στο e mail της Γραμματείας έως την ΔΕΥΤΕΡΑ 14/12/2020.

2 η εβδομάδα ΤΗΛΕ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Ανακοίνωση 13-11-2020 Τη Τρίτη 17-11-2020 δεν θα διεξαχθεί η τηλεκατάρτιση.

η εγγραφή, η ενημέρωση η χρήση των όρων και ορίων που διατυπώθηκαν αναφορικά με τη τηλεκατάρτιση ισχύει πρός άπαντες εκπαιδευτές και καταρτιζόμενους με αντίστοιχες συνέπειες.

ΥΠ.ΑΡΙΘΜ.Δ1α,οικ.71342/6.11.2020 ΚΟΙΝΗ Υ.Α.Β .4899

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ.ΙΕΚ 7.11.2020-30.11.2020

Για τα Ι.Ε.Κ.  αποφασίστηκαν τα ακόλουθα μέτρα:

1) Τηλε-εκπαίδευση (χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης)

2) Αναστολή κάθε είδους εκπαιδευτικής διαδικασίας με φυσική παρουσία  
     συμπεριλαμβανομένης της πρακτικής άσκησης

Όσον αφορά την υποχρέωση των φορέων σχετικά με το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ στο οποίο καταχωρούν τους πρακτικά ασκούμενους, δεν απαιτείται ουδεμία ενέργεια ή αλλαγή, αν θέλουμε να διατηρήσουμε τις θέσεις που έχουν διατεθεί μετά τη λήξη της αναστολής. Η μόνη τροποποίηση που θα απαιτηθεί εκ μέρους των φορέων εργοδοτών είναι η ορθή επανάληψή της, με αλλαγή της ημερομηνίας λήξης, λίγο πριν τη λήξη της, σύμφωνα με νέο προγραμματισμό μετά την άρση της αναστολής.

Τυχόν δήλωση διακοπής πρακτικής άσκησης στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ συνεπάγεται την έναρξη της πρακτικής άσκηση εκ του μηδενός, μετά τη λήξη της αναστολής.     

Τηλεκπαίδευση – Δ.ΙΕΚ

προσωρινό πλαίσιο προληπτικού χαρακτήρα με χρήση πλατφόρμας από 9-13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ η κατάρτιση συνεχίζεται και ακολουθείται το πλαίσιο προγράμματος τροποποιημένου ένεκα COVID 19 όπως έχει αναρτηθεί και ισχύει για όλα τα τμήματα και τις ειδικότητες

9-13.11.2020 1η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΟΔΗΓΙΕΣ

Σας γνωρίζουμε ότι η Πρακτική Άσκηση μπορεί να συνεχιστεί σε υπηρεσίες και επιχειρήσεις που και ΕΑΝ λειτουργούν την περίοδο του lockdown. Οι πρακτικά ασκούμενοι θα προσέρχονται στην εργασία τους με βεβαίωση μετακίνησης που θα εκδίδει ο εργοδότης μέσα από την πλατφόρμα ” ΕΡΓΑΝΗ”.

Εφόσον υπάρξουν διαφοροποιημένες οδηγίες από το Υπουργείο, θα ακολουθήσει νέα ενημέρωση.

Ανακοινώθηκε η προληπτική αναστολή λειτουργίας Γυμνασίων και Λυκείων της γενικής εκπαίδευσης όλης της χώρας, στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης από τον COVID-19, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής των Ειδικών για την προστασία από τον κορωνοϊό.

Οι αποφάσεις για τα σχολεία θα ισχύσουν από τη Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, και για τρεις εβδομάδες.

μέσω τηλεκπαίδευσης θα λειτουργούν τα ΙΕΚ, το μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας, τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης, τα Κολέγια και τα Πανεπιστήμια (στα δύο τελευταία επιτρέπονται δια ζώσης μόνο τα εργαστήρια και κλινικές ασκήσεις του τελευταίου έτους προπτυχιακών προγραμμάτων φοιτητών

Οι εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες σε ανεξάρτητο χρόνο από την εκπαιδευτική διαδικασία που ακολουθείται ΚΑΝΟΝΙΚΑ αναρτούν στην ασύγχρονη πλατφόρμα eme του Δ.ΙΕΚ ΚΟΝΙΤΣΑΣ εκπαιδευτικό υλικό σημειώσεις,ερωτήσεις ,ψηφιακό υλικό και multimedia,εργασίες,κλπ.

Έκαστος εκπαιδευτής υποχρεούται για την παρακολούθηση της παρουσίας του καταρτιζομένου βάσει των στοιχείων καταγραφής της δράσης και διάδρασης του σπουδαστή εντός της πλατφόρμας και των αναρτήσεων–συμμετοχών του στις ΔΕΔΟΜΕΝΕΣ από τον εκπαιδευτή ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ να ενημερώνει ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ Δ.ΙΕΚ για τη παρουσία και την ανταπόκριση των καταρτιζομένων ηλεκτρονικώς και υπηρεσιακώς.

ΕΙΝΑΙ ΣΑΦΕΣ ΟΤΙ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΑΠΑΞΑΠΑΝΤΕΣ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥΝ ΣΤΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

Να εγγραφείτε απαξάπαντες στη ψηφιακή πλατφόρμα του Δ.ΙΕΚ(όσοι δεν έχετε εγγραφεί και βάσει οδηγιών παλαιών ανακοινώσεων)

ΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Επείγον 02-11-2020 Από την Τρίτη 03-11-2020 ισχύει το κάτωθι τροποποιημένο ωράριο λειτουργίας λόγω COVID

Νέο ωράριο λειτουργίας και κανονικότητας ωρών του Δ.ΙΕΚ ΚΟΝΙΤΣΑΣ .

Η ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΘΟΛΙΚΑ καθώς και η δεδομένη εγγραφή και χρήση όλων της eme 4all ψηφιακής πλατφόρμας που αποτελεί αποθετήριο και τεκμήριο εκπαιδευτικής διάδρασης σύμφωνα με τις οδηγίες εγγραφής.

Εξυπακούεται η 7η και 8η ώρα όπου το πρόγραμμα προαπαιτεί αντιστοίχως