ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Επισημαίνεται ότι το παρόν ενέχει τη δυνατότητα σύμπτυξης μόνον των διαλειμμάτων ένεκα αμιγώς εκπαιδευτικών λόγων και με το συνδυασμό σύγχρονης και ασύγχρονης τηλε εκπαίδεσης

200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση

Ὕμνος εἰς τὴν Ἐλευθερίαν

Σὲ γνωρίζω ἀπὸ τὴν κόψι
τοῦ σπαθιοῦ τὴν τρομερή,
σὲ γνωρίζω ἀπὸ τὴν ὄψι,
ποὺ μὲ βία μετράει τὴν γῆ.

Ἀπ’ τὰ κόκκαλα βγαλμένη
τῶν Ἑλλήνων τὰ ἱερά,
καὶ σὰν πρῶτα ἀνδρειωμένη,
χαῖρε, ὢ χαῖρε, Ἐλευθεριά!

1823,Σολωμός Δ.

«Υπέρ πατρίδος το παν»

Ελαιογραφία του Θεόδωρου Βρυζάκη, 1858 Αθήνα, Εθνική Πινακοθήκη 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΕΣ (ΟΣΟΙ ΚΑΙ ΟΣΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΑΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΥΧΟΥΣΕΣ ΑΡΜΟΔΙΩΣ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥΣ ) ΑΝΑΦΟΡΙΚΩΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 2020Β ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΕΡΑΙΩΣΕΩΣ ΑΥΤΗΣ ΝΑ ΣΠΕΥΣΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΥΤΩΝ ΕΠΩΦΕΛΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΜΑΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Η πρόταση του Δ.ΙΕΚ ΚΟΝΙΤΣΑΣ, ως έχει ήδη διατυπωθεί και οφείλει να εφαρμόζεται αρχής γενομένης της εφαρμογής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, είναι να πραγματοποιούνται κατά το δυνατόν η πλαισίωση μαθημάτων, τόσο στα θεωρητικά όσο και στα εργαστηριακά ΚΥΡΙΩΣ και με σύγχρονη (χρήση δηλωθέντων στα έντυπα σας εργαλειακών μέσων και βεβαίως ενημερώσεως με δόκιμο μέσο σας έχει προωθηθεί σχετική ενημερότητα των καταρτιζομένων σας) εκπαίδευση υιοθετώντας τις σύγχρονες συναντήσεις με τους καταρτιζόμενους και παράλληλα να γίνεται ανάρτηση του υλικού στην

E ME 4ALL οικεία πλατφόρμα τόσο στα θεωρητικά όσο και πρωτίστως σε εργαστηριακά και δη πολύωρα μαθήματα.Παράλληλα, η εβδομαδιαία συμμετοχή με ασύγχρονο τρόπο και η πραγματοποίηση ασκήσεων ή εργασιών ατομικών ή συλλογικών επί τη βάσει εμπέδωσης ύλης και ανασκοπήσεως αυτής έστω και περιοδικώς είναι προαπαιτούμενη και υποχρεωτική μέσω της ανωτέρω πλατφόρμας ,για όσους αδυνατούν να συμμετέχουν στις τηλεδιασκέψεις.

Τα ανωτέρω συνεπικουρούν στη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής διάδρασης όλων των εμπλεκομένων και της καταγραφής των παρουσιολογίων σας

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΩΣ ΤΟΥΔΕ:

  • ΕΝΑΡΞΗ ΕΞΑΜΗΝΟΥ: 22 Φεβρουαρίου 2021
  • ΛΗΞΗ ΕΞΑΜΗΝΟΥ: 30 Ιουνίου 2021
  • ΠΡΟΟΔΟΣ: Από 12 έως 23 Απριλίου 2021
  • ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ : Από 14 έως 25 Ιουνίου 2021

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΙΣ:

Παρακαλούνται όλοι οι εκπαιδευτές να προγραμματίσουν εγκαίρως τις αναπληρώσεις τους ώστε να περαιωθούν ευδόκιμα οι ώρες κατάρτισης μέχρι 11/06/2021 και να ξεκινήσουν οι τελικές εξετάσεις 14/06/2021.

Πρέπει να αναπληρωθούν από όλους τους εκπαιδευτές η 1η και 15η εβδομάδα κατάρτισης.

ΑΡΓΙΕΣ:

  • Δευτέρα 15 Μαρτίου 2021 (Καθαρά Δευτέρα)
  • Πέμπτη 25 Μαρτίου 2021 (Εθνική Εορτή)
  • Δευτέρα 21 Ιουνίου 2021 (Αγίου Πνεύματος)

1η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021Α

https://minedu-secondary2.webex.com/

Η Παρουσία των καταρτζομένων είναι υποχρεωτική ΚΑΙ οι σύνδεσμοι έχουν προωθηθεί

ΑΠΑΝΤΕΣ ΟΙ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΝΑ ΠΑΡΑΣΤΟΥΝ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ Δ.ΙΕΚ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 1η ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021Α ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΟΥ ΣΑΣ ΠΡΟΩΘΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΧΟΝΤΑΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΙΑΣ ΜΑΖΙ ΣΑΣ πβ. Α.Δ.Τ. κ.λπ.