Το Δ.ΙΕΚ Κόνιτσας θα παραμείνει κλειστό έως τις 10.05.2020

Παράταση ισχύος της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ. 20021/21.3.2020 (Β΄ 956) έως και τις 10.5.2020.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΕΣ ΕΥΧΕΣ, ΥΓΕΙΑΣ ,ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΦΩΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΑΣΗΣ