Επισημαίνεται εκ νέου ότι οι εκπαιδευτές των ΔΙΕΚ

θα υπογράψουν τις συμβάσεις τους με την άρση του μέτρου αναστολής λειτουργίας των εκπαιδευτικών δομών, όταν δηλαδή επαναλειτουργήσουν τα Δημόσια ΙΕΚ.

Εκ της Διευθύνσεως,