ΣΗΜΑΙΝΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

2.04.2020

Επισημαίνεται εκ νέου ότι οι εκπαιδευτές των Δ. ΙΕΚ

θα υπογράψουν τις συμβάσεις τους με την άρση του μέτρου αναστολής λειτουργίας των εκπαιδευτικών δομών, όταν δηλαδή επαναλειτουργήσουν τα Δημόσια ΙΕΚ.
 

Από τη Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης