Άπαντα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας του Δ.ΙΕΚ Κόνιτσας εγγράφονται και επομένως 

ανοίγουν εκπαιδευτικό λογαριασμό στην ηλεκτρονική πλατφόρμα e-me iekkonits προκειμένου να ενσωματωθούν στις ενεργές κυψέλες των ειδικοτήτων και να συνδεθούν στο ψηφιακό αποθετήριο που υφίσταται επικουρικώς στην εκπαιδευτική κοινότητα του Δ.ΙΕΚ ΚΟΝΙΤΣΑΣ(βάσει των οδηγιών που έχουν προωθηθεί αυστηρώς στα ατομικά e mail των καταρτιζομένων).

η διδακτική δράση και η εκπαιδευτική διάδραση είναι ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ επομένως η ψηφιακή πλατφόρμα eme4all είναι εργαλειακή συνθήκη(σημειώσεις,φύλλα εργασίας,βαθμολογική ενημέρωση,κ.α.)  χωρίς να αποσκοπεί στο να υποκαταστήσει τη δια ζώσης εκπαίδευση, ούτε να καλύψει τη διδακτέα ύλη κατ ουδένα τρόπο.

 Η “e-me για όλους” απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να αξιοποιήσουν την Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα e-me χωρίς να διαθέτουν ή χωρίς να χρησιμοποιήσουν λογαριασμό Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ).
Είναι ελεύθερη και ανοιχτή σε όλους, μαθητές, εκπαιδευτικούς, ερευνητές, επιμορφωτές, φοιτητές, προσωπικό φορέων, ή άλλους ενδιαφερόμενους. Η είσοδος γίνεται με απλή εγγραφή. Η “e-me για όλους” έχει την ίδια λειτουργικότητα με την επίσημη e-me, όμως επειδή οι χρήστες της δεν είναι πιστοποιημένοι (δε γίνεται ταυτοποίηση χρηστών) δεν παρέχει τα ίδια επίπεδα ασφάλειας, ενώ δεν προσφέρονται αντίστοιχες παροχές και υποστήριξη χρηστών.

ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΤΑΙ  ΠΡΟΣ ΠΑΣΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ  ΟΤΙ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΜΙΓΩΣ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.