Επισημαίνεται ότι η διεύθυνση εν συνόλω του σχολικού συγκροτήματος ήτοι 1ο ΕΠΑΛ και Δ.ΙΕΚ ΚΟΝΙΤΣΑΣ θα προχωρήσει σε  ΠΛΗΡΗ και ΕΝΔΕΛΕΧΗ απολύμανση και απεντόμωση των λειτουργικών χώρων συνολικώς και δη των  διδακτικών περιβαλλόντων, και εν γένει του κτιριακού συγκροτήματος την 16η και 17η /11/2021 αντιστοίχως, προκειμένου να διασφαλισθεί η υγεία και η δημόσια ασφάλεια της εκπαιδευτικής κοινότητας ημών.

Την Τετάρτη 17/11/21 δεν θα πραγματοποιηθεί κατάρτιση και θα πραγματοποιηθεί ευλόγως επικείμενη αναπλήρωση.

Υπογραμμίζεται ότι μόνον το ΤΜΗΜΑ  ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ -ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ  Α1 δεν θα χρησιμοποίησει το κοινό με τη σχολική μονάδα εργαστηριακό χώρο Η/Υ και άραγε θα πραγματοποιηθούν οι δέουσες αναπληρώσεις αυτών των μαθημάτων και μόνον αυτού του τμήματος.
Τα λοιπά τμήματα
και όπου αφορά την 16η θα πραγματοποιήσουν τα εργαστηριακά μαθήματα, ώστε να αποφευχθεί η είσοδος εντός των υπό απολύμανση και απεντόμωση αιθουσών και αφετέρου ΜΗ ΑΠΩΛΕΙΑΣ Μαθημάτων.