ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ Β’ ΦΑΣΗΣ

Από 29-9-2023 μέχρι και την Τετάρτη 04-10-2023 θα γίνονται οι εγγραφές των επιτυχόντων της Β’ φάσης (δεν αφορά εγγραφές επιτυχόντων μέσω του Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου, ούτε εγγραφές επιτυχόντων Α’ Φάσης, καθώς αυτές έχουν ολοκληρωθεί κανονικά) .

Δίνεται στους επιτυχόντες Β’ Φάσης η δυνατότητα της ηλεκτρονικής εγγραφής, δηλαδή εγγραφή χωρίς τη μεσολάβηση του Ι.Ε.Κ., εφόσον δεν απαιτείται προσκόμιση δικαιολογητικών. Σε όσους επιτυχόντες απαιτείται προσκόμιση δικαιολογητικού, η εγγραφή τους μπορεί να γίνει μόνο μέσω του ΙΕΚ είτε διά ζώσης είτε με ηλεκτρονική αποστολή δικαιολογητικών, κατόπιν συνεννόησης με το Ι.Ε.Κ. επιτυχίας.

Οι διά ζώσης εγγραφές στο Δημόσιο ΙΕΚ Κόνιτσας θα πραγματοποιούνται τις ως άνω ημέρες και ώρες από 15:30 έως 19:30. Όσοι υποψήφιοι έρθουν για διά ζώσης εγγραφή στο ΔΙΕΚ Κόνιτσας μπορούν να κατεβάσουν την αίτηση εγγραφής ΕΔΩ (DOC | PDF), η οποία πρέπει να συνοδεύεται απαραιτήτως με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά (Απολυτήριο Λυκείου ή ΕΠΑΛ, ταυτότητα, Βεβαίωση ΑΜΚΑ και ΑΦΜ και δικαιολογητικά κοινωνικών κριτηρίων – για περισσότερες πληροφορίες βλ. και ΕΔΩ).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην περίπτωση κατά την οποία, εγγεγραμμένος μέσω της διαδικασίας του Παράλληλου Μηχανογραφικού επιλέχθηκε μέσω της Β΄Φάσης και επιθυμεί την φοίτησή του στη νέα ειδικότητα, θα πρέπει να υποβάλλει στο Ι.Ε.Κ. που είχε αρχικά εγγραφεί υπεύθυνη δήλωση ότι επιθυμεί τη διαγραφή του ΕΝΤΟΣ της προκαθορισμένης προθεσμίας εγγραφών Β’ φάσης. Το Ι.Ε.Κ. πρέπει να καταχωρήσει ΑΜΕΣΑ τη διαγραφή του, διαφορετικά θα χαθεί το δικαίωμα εγγραφής του στην Β’ φάση.

Για την ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου θα υπάρξει νέα ανακοίνωση.