Αξιολόγηση ΣΑΕΚ

Ενημερώνουμε τους εκπαιδευτές του χειμερινού εξαμήνου του έτους κατάρτισης 2023-2024, σχετικά με την έναρξη της διαδικασίας αξιολόγησης της διοίκησης της Σ.Α.Ε.Κ. στην οποία ανήκουν. Η διαδικασία ξεκινά 08/02/2024 και τελειώνει στις 15/02/2024.

Πρόσβαση στα  ερωτηματολόγια θα έχουν, οι εκπαιδευτές  στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού https://axiologisi-iek.minedu.gov.gr μέσω κωδικών Taxisnet. Στην πλατφόρμα, υπάρχουν οδηγίες που περιγράφουν τους άξονες που θα πρέπει να ακολουθήσουν, προκειμένου να συμπληρώσουν τις απαντήσεις τους.

Χρήσιμο είναι επίσης να γνωρίζουν ότι τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια αφού υποβληθούν, δύναται να τροποποιηθούν μέχρι και τη λήξη της προθεσμίας, οπότε και θα τους αποδοθεί αριθμός πρωτοκόλλου.

Σημαντικό είναι ότι σύμφωνα με την παρ.2 του αρ. 22 του ν.5029/2023,  η συμμετοχή τους είναι υποχρεωτική.