ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ

ΑΠΑΝΤΕΣ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΕΣ ΝΑ ΠΡΟΩΘΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΝ ΔΕΟΝΤΩΣ ΤΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥΣ ΜΕ ΣΑΦΕΣ ΛΕΚΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ή ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ